Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 29. jūlijā.

Šie lietošanas noteikumi atspoguļo tos noteikumus, kas attiecas uz “Finday”, kas atrodas “Finday.lv.”

Piekļūstot šai mājaslapai, mēs pieņemam, ka Jūs apstiprināt šos lietošanas noteikumus. Pārtrauciet izmantot mājaslapu, ja Jūs nepiekrītat visiem šeit aprakstītajiem lietošanas noteikumiem.  

Šajā mājaslapā, tās lietošanas noteikumos un privātuma un atrunas paziņojumā tiek lietota šāda terminoloģija:

- “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz Jums – personu, kura pieslēdzas šai mājaslapai un uz kuru attiecas uzņēmuma lietošanas noteikumi;

- “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mūsu” attiecas uz Finday.lv;

- “Puse”, “Puses” vai “Mēs” – attiecas gan uz klientu, gan uz Finday.lv.

Visi termini attiecas uz maksājuma piedāvājumu, piekrišanu un apsvēršanu, ko nepieciešams veikt, lai mēs varētu palīdzēt klientam piemērotākajā veidā, un tas atbilstu klienta vajadzībām un mūsu piedāvātajam pakalpojumam, kā arī Latvijas likumiem un normatīvajiem aktiem. Jebkura iepriekš minētā termina vai citu vārdu lietošana vienskaitlī, daudzskaitlī, ar lielajiem burtiem vai, runājot par dažādiem dzimumiem, ir uzskatāma par tādu, kas jau attiecas uz šeit minētajiem vārdiem. 

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus. Piekļūstot Finday.lv mājaslapai, Jūs piekrītat izmantot sīkfailus saskaņā ar uzņēmuma privātuma politiku.

Sīkfailus izmanto lielākā daļa mājaslapu, kas mijiedarbojas ar lietotājiem, lai iegūtu datus par katru lietotāja apmeklējumu. Sīkfailus izmantojam, lai izpētītu mūsu mājaslapas funkcionalitāti un padarītu tās lietošanu apmeklētājiem vienkāršāku. Daži mūsu partneri arī, iespējams, izmanto sīkfailus.

Autortiesības

Ja vien nav norādīts citādi, Finday.lv pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem materiāliem Finday.lv mājaslapā. Jūs varat piekļūt Finday.lv saturam un izmantot to tikai un vienīgi personīgiem mērķiem saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.

Jūs nedrīkstat:

- pārpublicēt Finday.lv materiālus;

- pārdot, iznomāt vai piešķirt autortiesības Finday.lv materiāliem;

- pavairot, dublēt vai kopēt Finday.lv materiālus.

Šī vienošanās ir spēkā no tās publicēšanas brīža.

Finday.lv lapas daļas lietotājiem nodrošina iespēju publicēt savus viedokļus un apmainīties ar tiem. Finday.lv nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata komentārus pirms tie tiek publicēti mājaslapā. Komentāri neatspoguļo Finday.lv viedokļus un uzskatus. Finday.lv nav atbildīgs par kaitējumu vai materiālajiem zaudējumiem, ko nodara lietotāju komentāri mājaslapā.

Finday.lv saglabā tiesības pārskatīt komentārus un dzēst tos, kas ir uzskatāmi par neatbilstošiem, uzbrūkošiem vai tādiem, kas izraisa šo lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Lietotāji garantē to, ka:

- viņi var publicēt komentārus Finday.lv;

- viņu rakstītie komentāri nepārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patentus, prečzīmes;

- komentāros netiek lietots apmelojošs, uzbrūkošs, nepiedienīgs vai jebkā citādi nelikumīgs materiāls, ko var uzskatīt par iejaukšanos privātumā;

- komentāri netiks izmantoti, lai reklamētu biznesu vai demonstrētu uz pārdošanu vērstas vai nelikumīgas aktivitātes;

- Finday.lv var izmantot, pavairot, rediģēt un pilnvarot citus izmantot, pavairot un rediģēt jebkuru komentāru jebkurā formā, formātā vai medijā.

Saites uz Finday.lv saturu

Saites uz mūsu radīto saturu bez Finday.lv iepriekš izsniegtas piekrišanas var izvietot šādas organizācijas: 

- valsts iestādes;

- meklētāji;

- ziņu organizācijas;

- tiešsaistes katalogi var norādīt saiti uz Finday.lv tieši tāpat, kā tie norāda saites uz citām mājaslapām;

Šīs organizācijas var izvietot saiti uz Finday.lv mājaslapu, publikācijām vai citu lapas informāciju, ja saite:

- netiek izmantota krāpnieciskos nolūkos;

- nepatiesi neparedz organizācijas un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu vai ieteikšanu;

- iekļaujas saistītās lapas kontekstā. 

Finday.lv var apsvērt un apstiprināt citus saišu izvietošanas pieprasījumus no šādām organizācijām:

- labi pazīstamiem klientu un biznesu informācijas avotiem;

- asociācijām vai labdarības grupām;

- tiešsaistes katalogu izplatītājiem;

- interneta portāliem;

- grāmatvedības, juridiskajiem un konsultāciju uzņēmumiem;

- izglītības institūcijām un tirdzniecības asociācijām. 

Mēs apstiprināsim saišu publicēšanas pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolemsim, ka:

- saites publicēšana neradīs negatīvu iespaidu ne par mums, ne par saistītajiem biznesiem;

- organizācijai nav negatīvu ierakstu par mums;

- mūsu ieguvums no šīs saites redzamības kompensē uzņēmuma nosaukuma neesamību;

- saite ir kontekstā ar pārējo informāciju mājaslapā. 

Šīs organizācijas var publicēt saiti uz mūsu mājas lapu tik ilgi, kamēr:

- priekšstats nav mānīgs;

- nepatiesi nenorāda uz sponsorēšanu vai saistītās puses produktu vai pakalpojumu ieteikšanu;

- iekļaujas mājaslapas kontekstā, kurā publicēta informācija.

Ja Jūs pārstāvat kādu no šeit uzskaitītajām organizācijām un vēlaties publicēt Finday.lv saiti savā mājaslapā, Jums mūs par to ir jāinformē, sūtot e-pasta vēstuli uz Finday.lv. Pieprasījumā, lūdzu, iekļaujiet Jūsu vārdu, organizācijas nosaukumu, mājas lapas adresi un visas saites, kur vēlaties publicēt saiti uz Finday.lv, kā arī visas saites, kuras vēlaties publicēt. Mēs atbildēsim 2 līdz 3 nedēļu laikā.

Apstiprinātās organizācijas var norādīt saiti uz Finday.lv mājaslapu šādi:

- lietojot Finday.lv nosaukumu;

- lietojot tādu Finday.lv lapas aprakstu, kas atbilst mājaslapas kontekstam un satura formātam, kur saite tiks publicēta;

- Finday.lv logo vai jebkuru citu vizuālo materiālu nedrīkst publicēt, ja nav rakstiskas vienošanās par preču zīmes izmantošanu.

Rāmji (iFrames)

Bez iepriekšēja apstiprinājuma un rakstiskas piekrišanas Jūs nedrīkstat kopēt mūsu dizainu un informācijas izvietojumu.

Atbildība par saturu

Finday.lv nav atbildīgi par lietotāju ģenerētu saturu, kas parādās mājaslapā. Saites uz Finday.lv nedrīkst parādīties mājaslapās, kas var tikt saistītas ar nepiedienīgas vai krimināla rakstura informācijas publicēšanu vai tādās, kas pārkāpj vai atbalsta trešo pušu tiesību pārkāpumu.

Tiesību atruna

Mēs saglabājam tiesības pieprasīt izņemt saites uz mūsu mājas lapu. Jūs apstiprināt, ka nekavējoties izņemsiet visas saites, ja saņemsiet šādu pieprasījumu. 

Mēs arī saglabājam tiesības grozīt šos lietošanas noteikumus un ar tiem saistīto politiku jebkurā brīdī. Ja Jūs izvietojat saiti uz mūsu mājas lapu, kas tur nemainīgi glabājas, tad piekrītat šiem lietošanas noteikumiem.  

Saišu izdzēšana no Jūsu mājas lapas

Ja Jūs mūsu mājaslapā atrodat kādu saiti, kas jebkādā veidā ir aizvainojoša, Jums jebkurā brīdī ir tiesības mūs par to informēt. Mēs izskatīsim pieprasījumu saišu nepublicēšanai, bet mums nav pienākuma Jums atbildēt.

Mēs negarantējam, ka informācija šajā mājaslapā ir pareiza. Mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti. Mēs arī neapsolām, ka mājaslapa ir pieejama vai ka mājaslapā esošie materiāli tiek atjaunināti. 

Atbildības ierobežojums

Attiecīgo likumu ietvaros mēs maksimāli norobežojamies no jebkādām garantijām un atbildības, kas ir saistīta ar mūsu mājaslapu un mājaslapas lietošanu.   Šī atruna pilnībā izslēdz mūsu vai Jūsu atbildību par krāpniecību vai krāpniecisku rīcību kā arī jebkāda veida atbildību par nepareizu mājaslapas lietošanu;

Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas ir norādīti šajā sadaļā un citur šajā atrunā:

- attiecas arī uz iepriekšējo rindkopu;

- regulē visas atbildības, kas ir ietvertas šajā atrunā, ieskaitot atbildības, kas minētas līgumā, tiesībās un pienākumu aktu pārkāpumu gadījumos.

Tik ilgi, kamēr mājaslapa, informācija un pakalpojumi ir pieejami bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Maksājumi

Izveidojot profilu Finday.lv lapā un piekrītot izmantot pakalpojumus, lietotājs piekrīt veikt samaksu par pakalpojumiem tādā apmērā, kā to ir noteicis Finday.lv sadaļā “Abonements” https://finday.lv/pirkt un segt citas izmaksas par Finday.lv pakalpojumiem. 

Finday.lv var vienpusēji ik pa laikam mainīt pakalpojumu cenas. Lietotājs par šādām izmaiņām tiks informēts pirms to stāšanās spēkā saprātīgā termiņā. Ja lietotājs nepiekrīt šādām izmaiņām, tad tam ir nekavējoties jāslēdz savs lietotāja konts Finday.lv mājaslapā. Ja lietotājs turpina izmantot mājaslapu un pakalpojumus arī pēc tam, kad izmaiņas cenā ir stājušās spēkā, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis cenu izmaiņām.

Ja maksa par pakalpojumu netiek saņemta, Finday.lv trīs reizes centīsies to iekasēt atkārtoti pirms lietotāja konta slēgšanas.

Ja maksu par pakalpojumu iekasēt neizdosies, Finday.lv slēgs lietotāja kontu, izdzēsīs lietotāja datus un saturu, izņemot informāciju, kas nepieciešama nodokļu nomaksai un juridisko saistību izpildīšanai.

Maksājumi, kas veikti Finday.lv, netiek atgriezti.‍

Atcelšana un saistību izbeigšana

Lietotājam ir tiesības mainīt abonēšanas plānu vai atteikties no abonēšanas pakalpojuma un izdzēst savu kontu jebkurā laikā. To iespējams izdarīt lietotāja profila sadaļā.

Jūs būsiet atbildīgs par visām izmaksām, kas attiecas uz Jūsu kontu līdz brīdim, kad Jūs maināt abonēšanas plānu vai pavisam atsakieties no pakalpojuma. Tas attiecas arī uz izmaksām par pakalpojuma abonēšanu mēnesī, kad Jūs atteicāties no pakalpojuma.

Lietotāja dati konfidenciāli var tikt saglabāti mājaslapā līdz 30 dienām pēc atteikšanās no abonēšanas pakalpojuma. Lietotājam šajā laikā ir tiesības atjaunot abonēšanas pakalpojumu un savus datus. Pēc minētā termiņa beigām dati tiks nekavējoties izdzēsti. Ja lietotājs īpaši pieprasa sava konta slēgšanu, tad lietotāja dati tiks dzēsti nekavējoties bez iespējas tos atjaunot.

Finday.lv arhivē un saglabā visas ar pakalpojumu lietošanu saistītās detaļas. Arī, bet ne tikai rēķinus, lietotāja kontaktinformāciju tik ilgu laiku, lai varētu izpildīt visas juridiskās saistības. Personīgā informācija netiek nodota trešajām pusēm bez īpaša juridiski pamatota pieprasījuma, arī, bet ne tikai no Valsts Ieņēmumu dienesta, tiesas vai citas kompetentas iestādes, kas pieprasa šādu informāciju ar mērķi nodrošināt aizstāvību vai vērsties pret personu ar juridiski pamatotu prasību.   

Nodokļi

Visās Finday.lv publicētajās pakalpojumu cenās jau ir iekļauti nodokļi. Lietotājs ir atbildīgs par visu šo nodokļu apmaksu kopā ar citām izmaksām, kas minētas Finday.lv pakalpojumu cenrādī.